Pielęgnacja ZieleniOferujemy usługi z zakresu pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej. Specjalizujemy się w wycince i pielęgnacji drzew  na terenie śląska i sąsiednich województw. Pielęgnacje i wycinki drzew wykonujemy z podnośnika lub metodą alpinistyczną. Wykonujemy także zrębkowanie gałęzi oraz frezowanie pni. Posiadamy również ciągnik z kosiarką bijakową i prowadzimy wykaszanie terenów zachwaszczonych oraz nieużytków.  

Zakres usług:

 • cięcia prześwietlające koronę – poprawiające statykę drzewa,
 • cięcia techniczne - usuwanie konarów zagrażających i kolidujących z budynkami, liniami energetycznymi i urządzeniami technicznymi,
 • cięcia sanitarne - usunięcie posuszu oraz konarów chorych i uszkodzonych,
 • formowanie i kształtowanie przekroju drzewa,
 • zakładanie wiązań zabezpieczających słabsze konary,
 • wycinka drzew metodą sekcyjną,
 • wycinka z podnośnika,
 • karczowanie pni,
 • frezowanie pni,
 • koszenie trawników , łąk i nieużytków,
 • obcinanie drzew owocowych,
 • cięcie żywopłotów,
 • usuwanie samosiewów,
 • nadzór prac w terenach zieleni,
 • usługi dendrologiczne.
pielęgnacja zielenipielęgnacja zieleniPielęgnacja ZieleniPielęgnacja ZieleniPielęgnacja ZieleniPielęgnacja ZieleniPielęgnacja ZieleniPielęgnacja Zieleni